Skip to content

Barry

Barry heeft een Bachelor opleiding gedaan in Bedrijfseconomie en heeft dit later in zijn carrière uitgebreid met marketing praktijkopleidingen van Nima. Behalve dat Barry van nature erg leergierig is en veel kennis heeft opgebouwd van het toepassen van beproefde theorieën en onderzoeksmethodes, heeft hij gedurende zijn carrière tot nu toe ook veel praktijkervaring in het bedrijfsleven opgebouwd in verschillende financiële en marketing functies. Daardoor is hij uitstekend in staat een vertaalslag van het theoretisch kader naar de dagelijkse praktijk.

Sinds 2016 begeleidt hij hbo-studenten bij het realiseren van hun afstudeeropdracht/eindscriptie. Sinds 2021 combineert hij deze activiteiten met een nieuw marketing platform dat hij heeft opgezet binnen de horeca/leisure branche.

Barry is gespecialiseerd in scripties op het gebied van marketing & bedrijfskunde in de breedste zin en vindt het leuk om studenten gedurende het gehele scriptietraject van A tot Z bij te staan. Hij heeft veel interesse in onderzoek en uiteenlopende onderwerpen en kan zich daar door zijn ervaring ook gemakkelijk in verplaatsen. Barry vind het leuk om studenten daarbij op een laagdrempelige en praktische manier te begeleiden.

Barry is goed in:

Scriptiebegeleider Barry hbo praktisch en designonderzoek
Waarom begeleid je studenten die het moeilijk vinden hun scriptie te schrijven?

Ik zie dat veel studenten om uiteenlopende redenen veel moeite hebben met hun scriptie. Door mijn kennis en ervaring kan ik echt iets toevoegen. Veel studenten krijgen vanuit de opleiding niet genoeg ondersteuning, waardoor ze al snel vastlopen en veel vertraging in hun studie op kunnen lopen of mogelijk hun diploma mislopen. Ik help studenten om deze barrière te beslechten en gestructureerd naar een eindresultaat toe te werken. Daarnaast vind ik het interessant om mij in verschillende business cases te verdiepen.

Hoe verliep je eigen scriptie?

Mijn eigen scriptietraject is inmiddels lange tijd geleden. Ik volgde destijds een deeltijdopleiding waarbij ik de mogelijkheid had om veel scriptiewerkzaamheden tijdens het werk te doen. Ik koos destijds een heel specifiek onderwerp over beleggingsportefeuilles binnen het bedrijf waar ik werkte. Ik heb weinig begeleiding gehad gedurende het scriptietraject. Ik haalde een 8 als eindcijfer. Wat me opvalt is dat de huidige scriptie-eisen gedetailleerder zijn én dat er vanuit de studiebegeleiders heel erg kritisch op ieder detail van de inhoud wordt gelet. Daardoor kan het echt een worsteling zijn, waarbij bepaalde teksten meerdere keren worden geredigeerd.

Barry heeft ervaring met

HBO: Accountancy, Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde, Business management, Commerciële economie, Communicatie, Communicatie & media, Event management, Facility management, Financiële opleidingen, Hospitality management, Human resource management, Financial Service management, Hotelschool, Integrale Veiligheidskunde, International Business, IT & Design, Logistic Engineering, Marketingcommunicatie, Media entertainment management, Project Management, Vastgoed & makelaardij, Vrijetijdskunde

Wat is jouw mooiste ervaring met begeleiding?

Het is al vaak voorgekomen dat studenten met het zicht op de deadline voor het inleveren van hun scriptie bij mij terecht kwamen. Ik veel gevallen was de paniek groot en was er een groot gebrek aan overzicht en structuur. Daarbij was het vaak nodig om in een relatief korte periode en soms ook tot in de late uurtjes intensief samen te werken om het scriptietraject alsnog tot een goed einde te brengen. Wanneer een student dan later terugkomt met een bericht dat hij/zij geslaagd is, geeft dat mij veel voldoening.

Niemand heeft alleen maar goede kanten. Wat is een slechte kant van jou?

Ik ben heel gedetailleerd in mijn aanpak. Het voordeel is dat ik daarmee veel aspecten naar boven kan halen, tegelijkertijd zul je af en toe documenten terug ontvangen met veel kritische noten, hetgeen jou werk op zal leveren om te verbeteren. Tegelijkertijd zijn voor mij altijd de opleidingseisen aangevuld met feedback van studiebegeleiders leidend. Mijn ervaring is dat er veel verschil kan zitten in de mate waarin zaken inhoudelijk worden beoordeeld én daar probeer ik zoveel mogelijk op te anticiperen.

Geef eens één tip die voor (bijna) alle studenten geldt

Loop niet in zeven sloten tegelijk! Zorg eerst dat de basis goed staat en wordt goedgekeurd door jouw studiebegeleider, voordat je verder gaat schrijven aan jouw volgende hoofdstuk(ken). Daarmee voorkom je dat je heel veel werk opnieuw moet doen, omdat er fundamentele zaken (zoals de probleemstelling of onderzoeksmethode) niet in orde waren. Het keer op keer moeten herschrijven van teksten kan heel erg demotiverend zijn. Wanneer ik je begeleid tijdens jouw scriptietraject zullen we dit soort zaken voorkomen, waardoor je een positief gevoel houdt over de vooruitgang die je boekt én tijd zult gaat besparen die je aan andere leuke zaken kunt besteden. 😉

Studenten over Barry