Skip to content

Eus

Eus heeft nog in het oude systeem twee doctorandustitels behaald: in Culturele Antropologie en in Onderwijskunde. Daarin heeft hij ervaring opgedaan met kwalitatieve onderzoeksmethoden, veldwerk en interviewtechnieken. Na die studies wilde hij meer werkervaring buiten de universitaire wereld opdoen, in de praktijk. Hij heeft auteurs begeleid, projecten geleid en leermiddelen ontwikkeld. Dat laatste vond hij zo leuk dat hij zelf begonnen is met schrijven. Door die ervaring kan hij niet alleen hulp bieden bij academische vaardigheden, maar studenten ook helpen bij het structureren en schrijven van goed lopende teksten en bij de planning. Daarbij kijkt hij vooral naar de behoefte van de student, want iedereen is anders. Als er ongebruikelijke methodes nodig zijn om jouw (zelf)inzicht te vergroten, dan gebruikt hij die ook. Dat kan de vraag zijn of je je onderzoeksopzet aan je grootmoeder wilt uitleggen, of de opdracht te bedenken hoe je je gezin of baas van je tijdrovende studentenbaan gaat vertellen dat je even iets minder tijd voor hen hebt, doordat je tijd voor je scriptie vrijmaakt.

Eus kan hulp bieden bij:

Scriptiebegeleider Eus begeleidt bij time management en onderzoeksopzet
Hoe verliep de begeleiding van je eigen scripties?

Voor sommige studenten is het schrijven van hun scriptie een passie, anderen willen er zo snel mogelijk vanaf zijn. Voor mij was het allebei. Het schrijven van de eerste scriptie voor Culturele Antropologie was een feest, want het onderwerp fascineerde me. Dat ik het leuk vond, stond voorop. Daarom maakte ik me weinig zorgen over de mening van mijn docent en het eindcijfer. Gelukkig waren mijn begeleiders een verstrooide Vlaamse doctor en een nog verstrooidere Indiase doctor die me heel vrij lieten. Ik zette mijn eigen koers uit en bepaalde mijn eigen tempo. Doordat ik een half jaar lang door een tropisch virus geveld was, had ik verder niet veel anders te doen en lag dat tempo hoog. Toen ik na zes maanden het eindresultaat aan mijn Vlaamse begeleider overhandigde, hield hij die trots voor de neus van zijn collega: “Kijk dit is van mijn student!”

Met het zelfvertrouwen na de eerste scriptie wilde ik zo snel mogelijk de tweede voor Onderwijskunde schrijven en kon daarbij geen overbodige afstemming met een begeleider gebruiken. Maar deze begeleider hield graag de controle, en was erg gehecht aan zijn eigen methodes. Dat ervaarde ik vooral als hinderlijke ballast. Mijn werkwijze paste daar niet bij. Ik dreef de man tot wanhoop, en in het begin hadden we een paar kleine aanvaringen.

Van mijn eerste scriptie had ik geleerd dat ik een duidelijker vraagstelling moest formuleren en dat mijn literatuuronderbouwing te eenzijdig was. Alleen voor die dingen kwam ik bij hem de werkkamer binnenrijden, op mijn rollerblades. De rest kon ik zelf. Uiteindelijk heeft hij zich daar maar bij neergelegd en me geholpen met de dingen waar ik om vroeg. Verder moest hij maar afwachten of het goed kwam. Het kwam goed: na de dataverzameling had ik binnen tien dagen een scriptie op papier met een acht. Na enkele aanvaringen in het begin kijken we allebei heel tevreden terug op deze samenwerking.

René heeft ervaring met

HBO: Bedrijfskunde, Bouwkunde, Commerciele Economie, Communicatie, HBO Recht, Journalistiek, Leisure management, Management Economie & Recht, Media, informatie en communicatie, MWD, Pedagogiek, SBRM, SJD, SPH, Technische Natuurkunde, Toerisme, Verandermanagement & Werktuigbouwkunde

WO: Communicatie, Filosofie, Forensische Psychologie, Geschiedenis, MBI, MMIT, Politicologie, Rechtsgeleerdheid, Sociologie
René biedt zowel online scriptiebegeleiding (via Skype, hangouts of facetime), feedback in je document, als ook 1 op 1 begeleiding in Hilversum, Utrecht en Amsterdam op locatie.

Niemand heeft alleen maar goede kanten. Wat is een slechte kant van jou?

De goede eigenschappen van mensen zijn meteen ook hun valkuilen. Ik heb vaak snel door wat er moet gebeuren om een goede onderzoeksopzet te maken en een scriptie te schrijven, of weer op gang te krijgen. Dat is handig en makkelijk, maar daardoor dreig ik soms mensen het gras voor de voeten weg te maaien. Het is ook belangrijk dat studenten zelf de vaardigheden ontwikkelen om een goede scriptie te schrijven. Ook kan ik nogal direct zijn. Ik zie vaak beoordelingslijstjes van docenten die wollig, abstract en onduidelijk zijn. Dan geef ik ze liever iets mee wat binnenkomt. Beschouw mijn feedback als een bruikbaar cadeau zonder fratsen in een doorzichtige verpakking.

Geef eens één tip die voor (bijna) alle studenten geldt

Laat je angst los dat je geen wetenschappelijk stuk op papier kunt krijgen en houd het simpel. Vraag jezelf voortdurend af: “Hoe kan ik dit nog simpeler verwoorden?” De inhoud is namelijk al lastig genoeg. Veel studenten schrijven in veel te ingewikkeld taalgebruik. Dat doen ze uit angst dat de docent het anders niet wetenschappelijk genoeg vindt. Ze verstoppen de tekortkomingen in hun onderzoek achter lastige woorden en moeilijke zinnen. Maar degenen die ze het meest voor de gek houden, zijn ze zelf: door die ingewikkelde tekst kunnen ze vaak niet meer volgen wat ze nou eigenlijk op papier hebben gezet en er niet echt iets aan verbeteren.

Waarom begeleid je studenten die het moeilijk vinden hun scriptie te schrijven?

Twintig jaar lang heb ik auteurs begeleid bij het schrijven van leermiddelen, van heel praktisch over beton storten tot heel theoretisch over GPS-systemen en chemische processen bij wijn maken. Nu werk ik ook met studenten. Bij het lezen van hun teksten leer ik zelf altijd iets nieuws. Ik vind het mooi om auteurs, en nu ook studenten, te helpen die helemaal zijn vastgelopen of niet meer weten hoe ze een goed verhaal van hun tekst moeten maken. Ik doe dat door te kijken wat er aan de hand is en samen te kijken hoe het beter kan. Zoals Gordon Ramsey, maar dan de vriendelijke variant. Als een auteur of student dan na onze samenwerking tot de conclusie komt dat we er beiden iets moois van hebben gemaakt, word ik altijd blij. Dit gun ik iedere student: dat die een goed gevoel overhoudt aan het schrijven van de scriptie en dat die trots is op het resultaat. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.

Studenten over René