Skip to content

Marileen

Marileen heeft een bachelor- en masteropleiding gedaan in sociologie, in combinatie met vakken psychologie. Tijdens haar double degree master heeft ze veel ervaring opgedaan met kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeks- en analysemethoden. Op dit moment is ze bezig met een PhD in een township in Zuid-Afrika, dat binnen de disciplines van sociologie, psychologie, antropologie en pedagogiek valt. Haar PhD is multidisciplinair en een mixed-method onderzoek. Marileen kan hulp bieden bij kwalitatief en kwantitatief (sociaal) wetenschappelijk onderzoek (hbo en wo). Ze kan inhoudelijk helpen bij onder andere de onderzoeksopzet, structuur, onderbouwing, conclusie of statistiek. Daarnaast is Marileen ook een fijne coach voor moral support en het soms hard nodige steuntje in de rug voor wie vastloopt, door het bomen het bos niet meer ziet of het even niet meer ziet zitten!

Marileen kan helpen bij:

Scriptiebegeleider Marileen doe SPSS en statistiek
Waarom begeleid je studenten die het moeilijk vinden hun scriptie te schrijven?
Mijn werk, mijn studie en privé-leven draaien allemaal om opleiding en educatie – in verschillende vormen. En je scriptie is, ook al wil je niet verder met onderwijs, toch de kers op de taart van je studie. Dit kan een worsteling zijn, of juist een ontzettend leuke periode. Ik vind het leuk om studenten te helpen dit prachtige eindresultaat te behalen, en het is voor mij ook een uitgelezen kans om meer te leren over verschillende onderwerpen!
Hoe verliep je eigen scriptie?
Mijn masterscriptie was een grote worsteling, en niet altijd even leuk en makkelijk. Onderzoek is altijd een van mijn passies geweest, maar doordat mijn eigen data-analyse niet lekker liep was het af en toe behoorlijk moeilijk om door te zetten. Maar alle momenten waarop het wél lukte en ik het voor elkaar kreeg om de raadsels in mijn analyses op te lossen zorgden ervoor dat het toch een erg leuke tijd was. Uiteindelijk heb ik een hele mooie thesis neergezet, waar ik absoluut trots op ben!
Niemand heeft alleen maar goede kanten. Wat is een slechte kant van jou?
Ik ben een rupsje-nooit-genoeg, en altijd bezig met lezen en onderzoeken. Daardoor kan het wel eens zijn dat ik – ook in mijn eigen PhD en werk – verzuip in alle informatie. En dan is de truc om structuur aan te brengen en hoofd- van bijzaken te scheiden. En dit gaat vaak hand in hand met een internet-rabbit-hole waar ik begin met lezen over onderwerp A en uiteindelijk 3 uur later beland bij Z.
Geef eens één tip die voor (bijna) alle studenten geldt
Begin met schrijven, begin met wat ik altijd noem, de “word vomit”. Gooi het er maar uit en ga daarna herschrijven. Je zult je tekst en conclusies keer op keer herzien, anders structureren en helemaal omgooien naarmate je meer inzicht krijgt in je onderwerp en verder komt in de analyses. Het is een proces, en vaak is afstand nemen en daarna weer herschrijven een van de beste manieren om “tunnelvisie” te voorkomen.