Skip to content

Monique

Monique is afgestudeerd aan de faculteit Rechtsgeleerdheid in Leiden. Al tijdens haar eerste baan bij de Koninklijke Marine bleek dat zij een goed ontwikkeld gevoel heeft voor wat mensen in hun werk drijft en graag leidinggeeft aan (gedrags)verandering in organisaties. Dit doet zij inmiddels dan ook al bijna dertig jaar, eerst in loondienst en daarna als ZZP-er.

Bij toeval werd zij gevraagd als docent bij NHL Stenden en later bij NCOI en de Hanzehogeschool. Zij geeft les en begeleidt studenten bij hun stage en afstuderen binnen de studies HRM, Bedrijfskunde/MER en Rechten.

Studenten omschrijven haar als zeer betrokken, recht door zee en inhoudelijk sterk. Hier voegt ze graag zelf aan toe dat ze snel weet door te dringen door de kern van een onderwerp.

Waarom begeleid je studenten die het moeilijk vinden hun scriptie te schrijven?

Afstuderen zou voor elke student de kroon op een aantal jaar hard werken moeten zijn. Als docent merk ik dat het vaak helemaal niet als kroon maar veel meer als noodzakelijk kwaad wordt ervaren. Vaak wordt dit gevoel versterkt door weinig of ongeïnteresseerde begeleiding vanuit de opleiding. 
Ik ben gaan begeleiden omdat ik weet dat het ook anders kan. Niets is leuker dan even mee te mogen lopen op dit laatste stukje en een student die ik heb begeleid met een mooie voldoende over de finish te gaan.
Het is voor mij heel motiverend om me snel te moeten verdiepen in een groot aantal uiteenlopende onderwerpen en met veel verschillende studenten een kortstondige maar toch ook best intensieve samenwerkingsrelatie aan te gaan.

Hoe verliep je eigen scriptie?

Mijn hemel!  Dat is inmiddels al weer even geleden. Ik had een heel interessant onderwerp en herinner me vooral de betrokkenheid van mijn docent voor wie ik tevens als student-assistent aan het werk was. Bij de beoordeling van mijn scriptie gaf hij aan dat het een beetje in “Jip en Janneke-taal” geschreven vond. Ik heb dat toen maar gehoord als makkelijk leesbaar en dus als compliment 🙂 
Ik durf wel te zeggen dat mijn scriptie de toets der kritiek nu waarschijnlijk niet meer zou doorstaan. Er worden op dit moment, zeker ook in het hbo, echt heel stevige eisen gesteld.

Niemand heeft alleen maar goede kanten. Wat is een slechte kant van jou?

Ik kan ongeduldig zijn en soms erg recht door zee. En ik heb een hekel aan mensen die ja zeggen en nee doen. Dat is op zichzelf geen slechte eigenschap maar ik word dan bozig en schuw de confrontatie niet. En dat is voor de ander soms echt even schrikken.

Geef eens één tip die voor (bijna) alle studenten geldt

Schrijf, schrijf, schrijf en lees het daarna alsof je er een samenvatting van moet maken. Dan wordt heel snel zichtbaar wat er niet te doet, wat er (te) vaak in staat en wat niet logisch met elkaar samenhangt.