Skip to content

Privacyverklaring

Hier vind je de privacyverklaring van Bureau Scriptiehulp. Hierin is omschreven hoe Bureau Scriptiehulp omgaat met jouw persoonlijke gegevens. Op deze pagina tref je de volgende onderwerpen:

 1. Inleiding
 2. Bureau Scriptiehulp
 3. Doel gegevens
 4. Ontvangers
 5. Opslagperiode
 6. Beveiliging
 7. Jouw rechten
 8. Plichten

1. Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe we daarmee omgegaan. Zo leggen we uit wat we met jouw gegevens doen en waar we deze opslaan. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot persoonsgegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

2. Bureau Scriptiehulp

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Bureau Scriptiehulp. Bureau Scriptiehulp is een scriptiebegeleidingsbureau dat zich richt op studenten die moeite hebben met afstuderen. Dat kan allerlei oorzaken hebben: slechte begeleiding vanuit de opleiding, pech met de afstudeerplek, faalangst, uitstelgedrag, writer’s blocks of een tweede lezer met een geheel eigen visie.

Bureau Scriptiehulp is een eenmanszaak, die wordt gedreven door René Rector.

3. Doel gegevens

Bureau Scriptiehulp verzamelt persoonsgegevens voor verschillende doelen. Deze worden hieronder toegelicht.

a.      Het versturen van gratis tips

Bureau Scriptiehulp stuurt via e-mail gratis tips. Deze tips zijn gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Bureau Scriptiehulp. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

b.      Contact opnemen

We verzamelen jouw gegevens als jij contact opneemt met Bureau Scriptiehulp via de website, of je nu direct vraagt om een gratis intakegesprek of met een andere vraag contact zoekt. Dit is nodig, omdat we anders nooit contact met je zouden kunnen opnemen. In deze formulieren vragen we je alleen om de benodigde gegevens om tot een zinnig gesprek te kunnen komen, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en een probleemomschrijving. Je wordt gevraagd welk opleidingsniveau je studeert en welke opleiding je volgt. Deze gegevens worden bewaard om een zinvol vervolg aan het contact te kunnen geven.

c.      Begeleiding

Zodra je uren gaat inkopen en de begeleiding start, hebben we iets meer gegevens van je nodig. Als je een geadresseerde factuur wilt, kun je je adresgegevens invullen, maar dit is voor ons geen noodzaak. Zodra de begeleiding ook maar enigszins inhoudelijk wordt, vragen we je om (delen van) je concept-scriptie naar ons op te sturen. Dit gebeurt altijd via e-mail.

We bewaren persoonsgegevens alleen met als doel tot een adequate scriptiebegeleiding te komen. Hiervoor is redelijkerwijs nodig: een voor- en achternaam, een e-mailadres, telefoonnummer en indien relevant accountnamen van uiteenlopende beeldbelproviders (Skype, Zoom, Meets etc.).

d.      Analytics

De website van Bureau Scriptiehulp verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle persoonsgegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

4. Ontvangers

Bureau Scriptiehulp maakt gebruikt van diensten van andere voor het verwerken van jouw Persoonsgegevens. Mogelijk zijn de servers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) geplaatst. Gegevens zullen alleen worden doorgegeven aan personen of instanties buiten de Europese Economische Ruimte (EER) als het desbetreffende land een passend niveau van gegevensbescherming heeft.

Bureau Scriptiehulp maakt gebruik van de volgende verwerkers:

a.      KeurigOnline

De website en e-mail van Bureau Scriptiehulp is gehost bij KeurigOnline. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van KeurigOnline.

b.      Cloud

Zodra Bureau Scriptiehulp je gaat begeleiden, bewaren we gegevens (bijvoorbeeld concept-documenten) in een cloudomgeving. Deze omgeving voldoet aan de normen zoals gesteld in de wet.

c.      WordPress

Om gebruik te maken van onze diensten, worden je gegevens opgeslagen in WordPress.

d.      Google Analytics

We analyseren alleen paginabezoek. Dit gebeurt anoniem; zelfs IP-nummers slaan we niet op.

5. Opslagperiode

Bureau Scriptiehulp bewaart jouw gegevens voor langere tijd, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we dat op grond van een wettelijke regeling verplicht zijn (facturen bijvoorbeeld moeten we nu eenmaal langer bewaren).

a.      Het versturen van gratis tips

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in WordPress. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de tips of door een mail te sturen naar privacy@bureaucriptiehulp.nl.

b.      Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Bureau Scriptiehulp via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt opgeslagen op de mailserver. Het gaat om gegevens als je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

c.      Begeleiding

Op het moment dat je uren inkoopt bij Bureau Scriptiehulp, bewaren we gegevens om je op een zinvolle manier te kunnen begeleiden. Hiervoor is redelijkerwijs nodig: een voor- en achternaam, een e-mailadres, telefoonnummer en (zover de begeleiding op afstand via skype plaatsvindt) een skypenaam.

We vernietigen toegezonden documenten en persoonsgegevens welke niet meer nodig zijn:

 • Op verzoek van jou.
 • Zodra het begeleidingstraject is afgerond.
 • Zodra er gedurende een periode langer dan zes maanden geen contact (per e-mail of schriftelijk) is geweest tussen de student en Sciencestories.nl, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. Het begeleidingstraject zien we dan als ‘afgerond’.

d.      Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Google Analytics bewaart deze gegevens worden voor onbepaalde tijd.

6. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door Bureau Scriptiehulp of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Bureau Scriptiehulp. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens is beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Jouw bezoek aan onze website hebben we beveiligd met een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Bureau Scriptiehulp privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.

7. Jouw rechten

a.      Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Bureau Scriptiehulp zijn vastgelegd en bewaard. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Bureau Scriptiehulp. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

b.      Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Bureau Scriptiehulp. Je gegevens voor het ontvangen van gratis tips kan je aanpassen door je uit te schrijven en met correcte gegevens opnieuw in te schrijven.

c.      Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Bureau Scriptiehulp opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Bureau Scriptiehulp al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

d.      Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Bureau Scriptiehulp vastgelegd zijn? Dan heb je in een aantal gevallen het recht op het laten wissen van jouw gegevens voor zover dat niet in strijd is met wettelijke verplichtingen van Bureau Scriptiehulp.

e.      Recht op het indienen van een klacht

Wil jij niet dat Bureau Scriptiehulp jouw gegevens gebruikt? Dan kan je hier bezwaar tegen maken.

f.      Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Bureau Scriptiehulp jouw gegevens gebruikt? Dan kan je hier bezwaar tegen maken.

Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@bureauscriptiehulp.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

8. Plichten

Bureau Scriptiehulp verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten van Bureau Scriptiehulp. We verkopen jouw gegevens nooit aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de tips te kunnen versturen. Als je deze gegevens niet aangelevert, kan Bureau Scriptiehulp je de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Bureau Scriptiehulp met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan vragen we daar eerst jouw toestemming voor.

Bureau Scriptiehulp behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Bureau Scriptiehulp dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Bureau Scriptiehulp te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

rene@bureauscriptiehulp.nl
06 27 371 378
Lorentzweg 137
1223HN Hilversum
Btw. Nr. NL16.74.42.107B01
KVK Nr. 32.159.947

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 12 april 2023