Skip to content

Lastige docenten

‘Docenten zijn ook net mensen’, grappen we weleens bij Bureau Scriptiehulp. Sommige docenten zijn fantastische begeleiders, anderen bakken er niet veel van. En het helpt als je op dezelfde golflengte zit. Is dat niet zo, dan kan het knap lastig worden. Je kunt in de aanval gaan. Maar het aantal studenten dat we op die manier een diploma zagen halen, is erg gering.

Docenten hebben niet altijd gelijk. Ze hebben allemaal zo hun eigen voorkeuren en grillen. Zo maakten we mee:

Dat zijn allemaal zaken waar wij toch anders over denken. Daarnaast zien we ook cases voorbij komen van docenten waarbij hun handelen geen schoonheidsprijs verdient:

Maar de docent is nu eenmaal degene die beoordeelt. Dat maakt dat je ze strategisch moet behandelen.

Om te beginnen moet je vaststellen waar het aan schort. Om te beginnen… ligt het wel echt aan de docent? Of ligt het eigenlijk aan jou? Stel jij onrealistisch hoge eisen aan een docent? Ben jij zo iemand die elke minieme wijziging aan de hoofdvraag de docent gaat mailen met de vraag of die er op die manier wel z’n fiat aan kan geven. Of die steevast niet op komt dagen op afspraken en een halve dag later een smoes mailt die zo’n docent al vijfhonderd keer heeft gezien?

Als je er echt van overtuigd bent dat de oorzaak niet bij jou ligt, zijn er grofweg drie oorzaken:

Ten eerste kan het zijn dat een docent je met de beste bedoelingen in de weg zit. Sommige docenten zijn zó vol van jouw scriptieonderwerp (bijvoorbeeld: omdat ze er zelf op aan het promoveren zijn) dat ze je maar blíjven voeden met nieuwe literatuur. In het begin is dat leuk, maar als je leeslijst na vier maanden alleen maar langer is geworden in plaats van korter, is de grap er wel af.

Ten tweede zijn niet alle docenten even competent. Ze zijn vaak wèl competent op hun vakgebied, maar niet altijd in het doen van onderzoek of in het begeleiden van studenten. Of ze zijn wèl competent, maar hebben naast jou nog 24 andere studenten die ze dit semester richting titel moeten helpen.

En ten derde: sommige docenten vinden we het leuk om hun studenten het leven zuur te maken. “Bij mij haalt niemand hoger dan een zeven, want studenten zijn gewoon niet beter!” Dat soort werk.

Botsing

Het is zaaks om goed te analyseren waar het bij de docent aan schort. Docenten van de eerste categorie zijn door een of twee goede gesprekken nog wel tot bedaren te brengen. Hoe kwaadwilliger een docent is, hoe minder succesvol dat gaat zijn. Maar als het echt afstevent op een ramp, wacht dan de botsing niet af. Praten met de studieadviseur of medestudenten kan helpen, eventueel ga je tóch eerst de achterstallige vakken halen die je nog moet, en kom je over een halfjaar wel terug bij (hopelijk) een andere docent.

Veel beter is het natuurlijk om een botsing te vermijden, door te zorgen dat je op een verstandige manier omgaat met de grillen en nukken van je begeleider. Als het maar even kan, sturen we daar in de scriptiecoaching ook op aan.

Gratis intake

Bij ons starten met scriptiehulp begint altijd met een gratis intakegesprek. We bespreken dan hoe we je het best kunnen helpen. Regel het binnen een minuut.