Skip to content

Louk

Louk voltooide zijn artsenopleiding aan de Universiteit van Amsterdam (Uva) en specialiseerde zich daarna in de psychiatrie en psychotherapie. In zijn carrière werkte hij van het begin af als behandelaar maar ook als docent, trainer en supervisor van artsen, psychologen en maatschappelijk werkers in opleiding. De laatste twintig jaar ontwikkelde hij zich ook tot wetenschapper en promoveerde in 2012. Hij heeft veel ervaring als reviewer voor internationale vaktijdschriften en als begeleider van jongere collega’s die een artikel willen publiceren of een (onderzoeks-) master thesis of doctoraal thesis schrijven.

Dat schrijven niet altijd van een leien dakje gaat en dat deadlines niet worden gehaald heeft hij vaak meegemaakt. Wat hem daarin vooral boeit is uit te pluizen wat daar achter zit. Is het een gebrek aan vaardigheden? Zijn het motivatieproblemen of persoonlijke eigenaardigheden die het schrijven in de weg zitten? Werken de levensomstandigheden van de student tegen? Het niet aan kunnen nemen van adviezen, te veel hooi op de vork nemen of uitstelgedrag en geen inschatting kunnen maken van hoeveel tijd iets kost spelen daarbij natuurlijk vaak een rol.

Waar Louk als scriptiebegeleider goed bij kan helpen zijn:

Scriptiebegeleider Louk begeleidt bij onderzoeksvragen, literatuuronderzoek, motivatieproblemen en faalangst
Waarom begeleid je studenten die het moeilijk vinden hun scriptie te schrijven?

Het klinkt misschien raar, maar het boeit mij als iemand die toch echt wil afstuderen op de valreep toch vast dreigt te lopen. De zoektocht naar wat daar achter zit en op basis van die analyse de juiste aanpak vinden vind ik voldoening gevend. Vooral natuurlijk als het lukt met adviezen de kar uit de modder te trekken. Voor mij persoonlijk speelt ook een rol dat ik er als gepensioneerde arts en wetenschappelijk onderzoeker genoegen aan beleef als ik een jongere generatie, die in mijn ogen op de universiteiten en hogescholen veel te weinig begeleiding krijgen, vooruit kan helpen. Toen ikzelf destijds studeerde had ik over persoonlijke begeleiding beslist niet te klagen!

Hoe verliep je eigen dissertatietraject in 2012, kwam je daarbij zelf ook problemen tegen?
Dat kan je wel zeggen! Hoewel al op leeftijd, was ik toen ik aan het schrijven van mijn thesis begon toch een groentje op het gebied van de wetenschap. Achteraf bleek dat ik naïeve ideeën had over hoe je onderzoek bedrijft. Mijn promotores hebben mij wel goed op weg geholpen en de promotie is ook met succes afgerond, maar ze hebben mij niet voor het maken van fouten kunnen behoeden. Het ontbrak hun waarschijnlijk aan tijd om allerlei details kritisch met me te bespreken. Ik kan achteraf de zwakke plekken in mijn dissertatie zo aanwijzen. Sindsdien heb ik veel bij kunnen leren van peer reviewers die mijn internationale artikelen stevig onder het vergrootglas legden! Kennis die ik graag overdraag. Ook weet ik goed hoe het voelt om een afwijzing of pittig kritische bespreking van reviewers te ontvangen, zoals bij een afgewezen scriptie ook gebeurt. De lijst van opmerkingen, vragen en suggesties van een beoordelaar kan als een onneembare berg op je overkomen.

René heeft ervaring met

HBO: Bedrijfskunde, Bouwkunde, Commerciele Economie, Communicatie, HBO Recht, Journalistiek, Leisure management, Management Economie & Recht, Media, informatie en communicatie, MWD, Pedagogiek, SBRM, SJD, SPH, Technische Natuurkunde, Toerisme, Verandermanagement & Werktuigbouwkunde

WO: Communicatie, Filosofie, Forensische Psychologie, Geschiedenis, MBI, MMIT, Politicologie, Rechtsgeleerdheid, Sociologie
René biedt zowel online scriptiebegeleiding (via Skype, hangouts of facetime), feedback in je document, als ook 1 op 1 begeleiding in Hilversum, Utrecht en Amsterdam op locatie.

Welke studenten kun je vooral goed helpen?
Ik ben natuurlijk echt een professional uit de sociale sector en heb daarom artsen, verpleegkundigen, sociaal werkers en psychologen het meest te bieden als het over de inhoud gaat. Maar ik heb ook bijvoorbeeld politicologiestudenten geholpen met een vastgelopen scriptietraject en dat werkte ook heel goed. Ik heb gemerkt dat de meeste scriptieproblemen vooral opgelost worden door het weer op gang brengen van het denk- en schrijfproces en het opheffen van remmingen en andere belemmeringen, ongeacht het onderwerp van de scriptie.
Niemand heeft alleen maar goede kanten. Wat is een slechte kant van jou?
Ik heb een grote voorliefde voor vakmanschap en trots zijn op je beroep. Als ik met studenten te maken krijg die vooral uit zijn op snel geld verdienen en hun studie slechts zien als een manier om een papiertje te krijgen waarmee de deur naar het grote geld opengaat kan ik makkelijk in de ergernis schieten. Met zo’n student heb ik niet zo veel geduld. Ook houd ik niet erg van een zesjesmentaliteit en meeliften op de inzet van anderen. Daar kan ik me ook makkelijk aan ergeren.
Geef eens één tip die voor (bijna) alle studenten geldt
De belangrijkste tip die ik heb voor het schrijven van een scriptie of masterthesis is: besteed in het begin veel aandacht aan het formuleren van een heldere, concrete vraagstelling die niet voor meerdere uitleggen vatbaar is en niet te breed is. Daarbij is het cruciaal om de haalbaarheid van het beantwoorden van de vraag in het begin veel aandacht te geven en daarover advies in te winnen. Veel schrijfwerk loopt in de uitwerking vast om dat de vraagstelling te breed was en het beantwoorden van de vraag, nadat er al veel werk aan is besteed, niet mogelijk blijkt. Met het formuleren van een goede vraagstelling is de helft van het scriptiewerk gedaan!

Studenten over Louk