Ik heb samen met René, voor net iets minder dan 60 minuten, mijn scriptie doorgenomen. Er werd mij verteld dat mijn scriptie een nog al onsamenhangend verhaal was waardoor het erg moeilijk was om als eximator te lezen. Mijn resultaten waren heel mooi en goed beschreven. Om mijn scriptie een beter samenhangend verhaal te maken, werd mij verteld een paraplu-term te gebruiken. Dit had ik toegepast en hierdoor had ik toch een voldoende behaald voor mijn scriptie. Ik had Bureau Scriptiehulp ingeschakeld omdat ik vanuit mijn opleiding geen recht had op begeleiding omdat ik mij in het herkansingsproces bevond. En mijn docent had de opleiding in deze tijd verlaten voor een andere functie. Hierdoor voelde ik mij nog al alleen in het proces van mijn onderzoek perfectioneren en keek ik er alleen maar tegen op om aan mijn scriptie te werken. Na Bureau Scriptiehulp, wat voor mij een soort laatste hulpmiddel was, ben ik toch bezig geweest met mijn scriptie en had ik de doorslaggevende veranderingen aan kunnen brengen waardoor ik mijn scriptie met een voldoende kon afronden. Eindelijk klaar met die stomme opdracht! Bedankt!