Skip to content

Onze scriptiebegeleiders

Bureau Scriptiehulp is een jong en daardoor klein scriptiebegeleidingsbureau. Je vindt bij ons geen ‘173 scriptiebegeleiders met een perfecte match voor jouw scriptie’. We zijn allround en dat levert je iets op: we hebben namelijk óók kennis van theorie en methoden van buiten je eigen vakgebied. En dat maakt óns creatief, en jóúw scriptie voor je docent de moeite waard.

Onze scriptiebegeleiders:

René

René is afgestudeerd als socioloog aan de Universiteit van Amsterdam (Uva) en heeft hij zijn master behaald in de Science & Technologie Studies (cum laude). René is als scriptiecoach doortastend, ondersteunend, kritisch en motiverend. Op verzoek is hij ook irritant en/of streng.

Marileen

Marileen is bezig met een PhD in een township in Zuid-Afrika, dat binnen de disciplines van sociologie, psychologie, antropologie en pedagogiek valt. Ze kan helpen bij de onderzoeksopzet, structuur, onderbouwing, conclusie of statistiek. Daarnaast is Marileen ook een fijne coach voor moral support.

Barry

Barry heeft een Bachelor opleiding gedaan in Bedrijfseconomie en heeft dit later in zijn carrière = baan uitgebreid met marketing. Barry is gespecialiseerd in scripties op het gebied van marketing & bedrijfskunde in de breedste zin en vindt het leuk om studenten gedurende het gehele scriptietraject bij te staan.

Eus

Eus heeft nog in het oude systeem twee doctorandustitels behaald: in Culturele Antropologie en in Onderwijskunde. Daarin heeft hij ervaring opgedaan met kwalitatieve onderzoeksmethoden, veldwerk en interviewtechnieken. Hij heeft auteurs begeleid, projecten geleid en leermiddelen ontwikkeld.

Louk

Louk helpt bij vastgelopen processen en SPSS. Hij voltooide zijn artsenopleiding aan de Uva en specialiseerde zich daarna in de psychiatrie en psychotherapie. Hij heeft veel ervaring als begeleider van jongere collega’s die een artikel willen publiceren of een (onderzoeks-) master thesis of doctoraal thesis schrijven.

Scriptiebegeleider Tikvah

Tikvah

Tikvah is een senior scriptiebegeleider (masterniveau) en werkt tevens als senior-adviseur en trainer van docenten. Tikvah is antropologe en volgde een master in Urban Management and Development. Tikvah’s brede interesse en achtergrond bieden het juiste raakvlak voor jouw onderwerp.