Skip to content

Onze scriptiebegeleiders

Jouw no-nonsense sparringpartner en adviseur

Bureau Scriptiehulp is een jong en daardoor klein scriptiebegeleidingsbureau. Je vindt bij ons geen ‘173 scriptiebegeleiders met een perfecte match voor jouw scriptie’. We zijn allround en dat levert je iets op: we hebben namelijk óók kennis van theorie en methoden van buiten je eigen vakgebied. En dat maakt óns creatief, en jóúw scriptie voor je docent de moeite waard.

Onze scriptiebegeleiders:

René
scriptiebegeleider en eigenaar
René is afgestudeerd als socioloog aan de Universiteit van Amsterdam (Uva) en heeft hij zijn master behaald in de Science & Technologie Studies (cum laude). René is als scriptiecoach doortastend, ondersteunend, kritisch en motiverend. Op verzoek is hij ook irritant en/of streng, maar die kant van hem zie je alleen als je nadrukkelijk hebt aangegeven dat alleen de irritante strenge aanpak bij jou nog kan helpen.
Info
Remy
scriptiebegeleider
Remy is afgestudeerd als historicus aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft gewerkt als redacteur en als geschiedenisdocent in het voortgezet onderwijs. Remy is analytisch en heeft een vlotte pen. Doordat hij veel eindwerkstukken heeft begeleid, weet hij waar studenten vastlopen in hun proces. Met praktische tips en aanstekelijk enthousiasme kan hij het onderzoeks- en schrijfproces weer vlot trekken.
Info
Charlotte
scriptiebegeleider
Charlotte is afgestudeerd als Communicatiewetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam. Ze werkte als research manager bij marktonderzoeksbureaus en was docent persuasieve communicatie. Charlotte is betrokken, perfectionistisch, analytisch en servicegericht. Geeft eerder te uitgebreid feedback dan te weinig, maar heeft het wel nodig dat je zelf nadenkt over je scriptie.
Info
Monica
scriptiebegeleider
Monica is afgestudeerd als meester in de rechten aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam. Zij werkte als jurist bij een ministerie, als advocaat en is nu beleidsmedewerker bij een beroepsorganisatie. Monica is optimistisch en oplossingsgericht, maar niet gauw tevreden; ze verwacht van jou een kritische blik op je eigen werk. Zij helpt je graag op een constructieve wijze om aan de structureer en de overtuigingskracht van je scriptie te werken.
Info
Renée
scriptiebegeleider
Renée is cum laude afgestudeerd in de Gezondheidswetenschappen aan de VU en heeft als PhD veel ervaring opgedaan als onderzoeker. Ze kan je van begin tot eind bijstaan bij je scriptie, en zowel bij kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Loop je vast bij een statistische analyse (in STATA of SPSS), literatuuronderzoek, een plan van aanpak, of het schrijven van een heldere tekst? Dan kun je bij Renée terecht.
Info
Willem
scriptiebegeleider
Willem is afgestudeerd als historicus (oudheidkunde en moderne geschiedenis) en heeft tijdens zijn PhD filosofie colleges gegeven en scriptiestudenten begeleid. Willem is een intellectuele duizendpoot. Het liefst verdiept hij zich steeds in nieuwe vakgebieden en onderwerpen. Hoewel Willem het beste thuis is in de geesteswetenschappen, vindt hij het een uitdaging om ook studenten uit andere vakgebieden te helpen bij hun scriptie.
Info
Melanie
scriptiebegeleider
Melanie is cum laude afgestudeerd als politicoloog en is nu bezig met haar PhD aan de faculteit economie en bedrijfskunde. Sinds 2017 geeft zij les aan studenten, van academische vaardigheden tot scriptiebegeleiding. Ook heeft ze meer dan 60 bachelor studenten begeleid als mentor.
Info
Iris
scriptiebegeleider
Iris is twee keer cum laude afgestudeerd in de moleculaire levenswetenschappen en biomedische wetenschappen en rondt haar proefschrift af. Ze heeft veel ervaring met alle fases van een scriptie; het opstellen van onderzoeksvragen en hypotheses, het uitvoeren van experimenten, het (statistisch) analyseren van data en dit vervolgens logisch opschrijven.
Info