Skip to content

Statistiek

Statistiek… alom aanwezig bij kwantitatief onderzoek. Bij kwantitatief onderzoek kun je op verschillende manieren te werk gaan. Zo kun je bijvoorbeeld met een vragenlijst in de weer gaan, maar je kunt ook zelf gaan observeren/tellen of een dataset opstellen op basis van jaarverslagen. Het hoeft dus niet altijd over personen te gaan, maar het kan ook over bedrijven, steden of landen gaan. Kortom, de meeteenheid van het onderzoek is veranderlijk.

SPSS en alternatieven

Ook de analyse kan verschillende vormen aannemen. Een experiment behoeft een andere analyse dan een longitudinaal psychologisch onderzoek. Hetzelfde geldt voor het soort statistiek die je toepast of de software die je gebruikt voor de analyse. De complexiteit van wat je wilt bepaalt of Stata, SPSS of zelfs Excel het aangewezen gereedschap is.

Er zijn echter wel algemene richtlijnen om in ogenschouw te nemen wanneer je  kwantitatief onderzoek wilt doen. Wat in de voorbereiding handig is om latere wanhoop te voorkomen:

Hulp nodig?

Duizelt het je bij statistiek? Dan kun je wel wat hulp gebruiken. We begeleiden niet als je gebruik maakt van Stata of R (statistische analysesoftware), maar daarbuiten kunnen we je begeleiden bij de verschillende stappen van statistisch onderzoek. Lees er meer over!

Als de data zijn verzameld, en het komt aan op de analyse, dan zijn er zaken die vaak fout gaan:

Elke onderzoek waarbij je statistiek gebruikt is weer anders. Een belangrijk en altijd terugkerend principe is wel steeds om vast te stellen of wat je vindt op toeval is gebaseerd of dat de bevindingen substantieel van aard zijn. De term daarvoor is significantie. Daarmee bekijk je of je op basis van jouw onderzoeksgroep de uitkomsten mag generaliseren naar een grotere populatie. Het gaat over de bredere relevantie van je studie.

Statistiek en significantie

Staar je echter niet blind op significantie. Een onderzoek valt of staat niet bij (een gebrek aan) significantie. Tegenwoordig wordt ook vaker een betrouwbaarheidsinterval gegeven om het zwart/wit denken te doorbreken en het meer te richten op de bandbreedte/onzekerheidsmarge van de effecten die je hebt gevonden. Uiteindelijk is een statistisch onderzoek een poging om een kritische derde te overtuigen van de validiteit en relevantie van jouw uitkomsten. Het verhaal erbij is minstens zo belangrijk als de uitkomsten zelf.

Tip: kijk naar wat je wel hebt

O nee! Niet significant. Onnauwkeurig gemeten. Geen verband! Dat is allemaal geen ramp. Kijk naar wat je wel hebt gemeten en bepaal wat je op basis daarvan wèl kunt zeggen.