In de laatste maand van mijn masterproef goede extra ondersteuning gehad. Ik werd niet alleen geholpen bij de structuur van het eindrapport, maar ook goede tips voor het houden en verwerken van de interviews. En natuurlijk de tips voor de technische hulpmiddelen in Word die het schrijven en opbouw van het rapport makkelijker maken.